kostolnazariecie

O kostolnazariecie

Tento autor ešte nevyplnil žiadne detaily.
So far has created 141 blog entries.

V Ý Z V A na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[…]

15 november 2017|

V Ý Z V A na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[…]

15 november 2017|

Územný plán obce Chocholná – Velčice – zaslanie správy o hodnotení

[…]

14 november 2017|

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. na […]

14 november 2017|

Zápisnica z OZ 26.10.2017

[…]

8 november 2017|

Uverejnenie výsledkov volieb do zstupiteľstva a volieb predsedu TSK

Uverejnenie výsledkov volieb do zstupiteľstva a volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja […]

8 november 2017|

Z á p i s n i c a obvodnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode číslo 9 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 04.11.2017

[…]

8 november 2017|

Výsledky volieb okrskovej volebnej komisie okrsok č.1 do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaných dňa 04. 11. 2017 v malej sále KD Kostolná-Záriečie

[…]

6 november 2017|

OZNAM

Neznámy občan, ignorujúci zásady triedenia odpadu, vhodil do nádoby na papier dve vrecia so zmesovým komunálnym odpadom a plastové flaše. Je smutné, že niekto vedome […]

2 november 2017|

Spaľovanie odpadu zo záhrad

V tomto jesennom období sa v našich záhradách hromadia zvyšky z pozberanej úrody. Chcem všetkých občanov požiadať, aby tento odpad nespaľovali. Okrem toho, že spaľovanie […]

23 október 2017|