Aktuality

V Ý Z V A na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[…]

15 november 2017|

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. na […]

14 november 2017|

Uverejnenie výsledkov volieb do zstupiteľstva a volieb predsedu TSK

Uverejnenie výsledkov volieb do zstupiteľstva a volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja […]

8 november 2017|

Z á p i s n i c a obvodnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode číslo 9 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 04.11.2017

[…]

8 november 2017|

Výsledky volieb okrskovej volebnej komisie okrsok č.1 do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaných dňa 04. 11. 2017 v malej sále KD Kostolná-Záriečie

[…]

6 november 2017|

OZNAM

Neznámy občan, ignorujúci zásady triedenia odpadu, vhodil do nádoby na papier dve vrecia so zmesovým komunálnym odpadom a plastové flaše. Je smutné, že niekto vedome […]

2 november 2017|

Spaľovanie odpadu zo záhrad

V tomto jesennom období sa v našich záhradách hromadia zvyšky z pozberanej úrody. Chcem všetkých občanov požiadať, aby tento odpad nespaľovali. Okrem toho, že spaľovanie […]

23 október 2017|

Zničené ruže

Dňa 12.10.2017 v nočných hodinách bezohľadný vodič svojou jazdou poškodil záhon ruží, o ktoré sa starostlivo starala obyvateľka obce. Je až neuveriteľné, čoho sú ľudia […]

17 október 2017|

Pomoc pri tvorení monografie obce

Vážení občania,

dovoľujem si Vás požiadať touto cestou o spoluprácu na tvorení monografie obce, ktorú obec vydá v budúcom roku, roku 700. výročia prvej písomnej zmienky […]

5 október 2017|

Výstava pivných suvenírov

V dňoch 30.9. – 1.10.2017 sa v Kultúrnom dome uskutočnila výstava pivných suvenírov. Organizátori vystavili zo svojej zbierky približne 6000 ks exponátov. Milovníci piva i záujemcovia o zberateľské predmety […]

3 október 2017|