Obec Kostolná – Záriečie, správca dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a dane za psov, oznamuje občanom, že

od 18.4.2017

začína s výberom daní a miestnych poplatkov cez pokladňu Obecného úradu.

Termín úhrady uvedených daní a poplatkov je

do 30.6.2017 v úradných hodinách každý pracovný deň okrem štvrtka.

 

Ing. Miroslav Jančár

starosta obce