Uznesenie č. 113/2017 a ďalšie sú súčasťou zápisníc z rokovaní obecného zastupiteľstva.