VZN č. 44/2016 o odpadoch – znenie

VZN č. 44/2016 o odpadoch – príloha 1

VZN č. 44/2016 o odpadoch – príloha 2