Vážení občania,

obec Kostolná-Záriečie pozýva občanov na upratovanie obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 1.4.2017 od 8.00 hodiny. Základňa sa bude nachádzať v areáli požiarnej zbrojnice.

O občerstvenie je postarané.

Všetkým zúčastneným vopred ďakujem.

 

Ing. Miroslav Jančár

starosta obce