Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy […]

27 apríl 2017|

Uznesenia zo XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie zo dňa 23.3.2017

UZNESENIE TU

27 marec 2017|