Úradná tabuľa

POZVÁNKA na XVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie

Pozývame občanov na XVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kostolná-Záriečie, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 21. septembra 2017 o 17:00 hod.
v kultúrnom dome v Kostolnej-Záriečí.

Pozvánka TU

14 september 2017|

Rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby : „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 2 : úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín“.

Územné rozhodnutie TU

5 september 2017|

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kostolná-Záriečie – VÝZVA

Obec Kostolná-Záriečie vyzýva občanov a majiteľov nehnuteľností v katastrálnom území Kostolná-Záriečie, aby písomne predložili svoje návrhy na zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Kostolná-Záriečie, v termíne do 25.8.2017 cestou obecného úradu.

[…]

26 júl 2017|

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – informácia pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – informácia pre voliča […]

17 júl 2017|