Riaditeľka MŠ Kostolná – Záriečie po dohode so zriaďovateľom, Obcou Kostolná – Záriečie, a v súlade s legislatívou, určuje zápis detí do Materskej školy Kostolná – Záriečie č.18 pre školský rok 2017/2018.

Termín a miesto na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ :
1.5.2017 – 31.5. 2017 v čase od 6:45 do 16:45 hod. v materskej škole Kostolná- Záriečie č.18 alebo poštou na adresu materskej školy.

VIAC INFORMÁCIÍ V PRÍLOHE