12

Ing. Miroslav Jančár

Bydlisko: Kostolná – Záriečie 6

0902 917 440

starosta@kostolnazariecie.sk